0908.488.493 - 0933.458.485

Đối tượng được mua, điều kiện được mua, điều kiện được vay vốn mua Nhà ở xã hội:Đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện được vay Nhà ở xã hội


I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI:


a. Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng;

b. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước;


c. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu;


d. Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề;


đ. Người có thu nhập thấp (các đối tượng không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật) và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị;


e. Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa;


g. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ;


h. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.


II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI:


a. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 10 m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

b. Hộ khẩu thường trú (nếu tạm trú hoặc KT3 thì phải đóng bảo hiểm xã hội và tạm trú từ 01 (một) năm trở lên) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.


III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY TRẢ GÓP:


Đối tượng đăng ký phải chứng minh được khả năng trả góp:

a. Có Hợp đồng lao động, hoặc Quyết định bổ nhiệm (nếu là Công an, Sỹ quan, Quân nhân, Cán bộ - Công nhân viên chức nhà nước...), Giấy phép kinh doanh (nếu là kinh doanh hộ cá thể, công ty...).


b. Sao kê lương qua ngân hàng, hoặc bảng lương (Giấy xác nhận lương) 06 tháng gần nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Lên Trên! Xuống Dưới!