0908.488.493 - 0933.458.485

Tổng diện tích khu đất dự kiến đấu giá khoảng 98ha, sẽ phát triển thành khu dân cư và được cập nhật bổ sung dự án khu đô thị mới này lên bản đồ quy hoạch chung TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng…

thanh-pho-bao-loc-lam-dong-dau-gia-98ha-dat-lam-khu-dan-cu

1. Hiện TP. Bảo Lộc là đô thị loại 3

UBND TP Bảo. Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản số 2513 đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu dân cư, tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đề xuất của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích khu đất dự kiến đấu giá khoảng 98ha, được phát triển thành khu dân cư và chia làm 02 khu vực.

- Khu vực 1 có tổng diện tích 24ha, nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, toàn bộ diện tích đã được hoàn nguyên.

- Khu vực 2 có tổng diện tích 74ha, bao gồm đất thu hồi của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam đã hoàn nguyên 51ha; đất của dân đang sản xuất nông nghiệp 13ha và hồ nước đã được UBND tỉnh cho tổ chức thuê nuôi trồng thủy sản rộng 10ha.

Dự án dự kiến đầu tư theo hình thức đầu tư công từ vốn vay của Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị.

Phương thức thu vốn sẽ thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất của dự án để trả nợ và sau khấu trừ chi phí quản lý dự án phần chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước.

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất cũng đề nghị UBND TP Bảo Lộc căn cứ bản đồ quy hoạch chung TP Bảo Lộc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và đang chỉnh sửa để trình Bộ Xây dựng thẩm định để đưa vị trí, khu vực nghiên cứu đề xuất cập nhật bổ sung dự án khu đô thị mới này lên bản đồ quy hoạch chung TP Bảo Lộc (thay cho dự thảo hiện nay là quy hoạch phát triển khu dân cư thuộc quy hoạch đất cây xanh chuyên đề (khu vực 2) và đất du lịch sinh thái (khu vực 1).

Trước đó, ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5085 về chủ trương lập dự án khu dân cư dọc đường Nguyễn Thái Bình, TP. Bảo Lộc.

Trong đó, UBND TP. Bảo Lộc sẽ triển khai các thủ tục cập nhật, bổ sung dự án Khu dân cư dọc đường Nguyễn Thái Bình, TP. Bảo Lộc vào Đồ án quy hoạch chung TP. Bảo Lộc đến năm 2040, theo hướng nghiên cứu xác định phạm vi, ranh giới mở rộng sang 02 bên đường Nguyễn Thái Bình (khoảng 100m) đảm bảo quy mô phù hợp…

Hiện TP. Bảo Lộc là đô thị loại 3, đang trên đà phát triển thành đô thị loại 2, do đó, nhu cầu sử dụng đất ở tại địa phương rất cao và để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tăng thu cho ngân sách, tạo nguồn lực cho phát triển địa phương.

tp-bao-loc-chuan-bi-dau-gia-98-ha-dat-de-lam-khu-dan-cu

2. Đến năm 2025, TP. Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại 2

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển TP. Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết này, trong 05 năm qua (2016 - 2020), TP. Bảo Lộc đã đạt 42/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại 2.

Kế hoạch đến năm 2025, TP. Bảo Lộc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2, tiếp cận tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2040; là trung tâm Tiểu vùng 3, trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Giai đoạn 2021 – 2025: Đạt tiêu chí đô thị loại 2, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã ĐamB’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường. Triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040; phủ kín quy hoạch phân khu, lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết.

Giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045: Tổ chức thực hiện đề án mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cấp các xã đủ tiêu chuẩn trở thành phường. Tiếp cận tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2040.

 

 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Lên Trên! Xuống Dưới!