0908.488.493 - 0933.458.485

Tổng mặt bằng của dự án Nhà ở xã hội: Căn hộ HQC Plaza

Mặt bằng tầng 1 Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM

Mặt bằng tầng lửng Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM

Mặt bằng tầng 2 Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM

Mặt bằng tầng 3 Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM

Mặt bằng tầng 24 Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM

Mặt bằng tầng điển hình Nhà ở xã hội: Căn hộ trả góp HQC Plaza tại TPHCM


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Lên Trên! Xuống Dưới!