0908.488.493 - 0933.458.485

Quận 2 là một quận nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 2 là quận mới đô thị hóa, nơi có Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai gần là trung tâm tài chính thương mại mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập từ năm 1997, đến nay Quận 2 đã vươn mình trở thành một trong những khu vực có tốc độ phát triển bậc nhất tại TP.HCM. quan-2-tphcm-ve-demI. Vị trí địa lý


Quận 2 là một trong năm quận nằm ở phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh:

• Phía Bắc giáp quận Thủ Đức, Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn và sông Rạch Chiếc). • Phía Nam giáp sông Sài Gòn, ngăn cách với quận 7, sông Nhà Bè, ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. • Phía Tây theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt ngăn cách với quận Bình Thạnh, quận 1 và quận 4 bởi sông Sài Gòn. • Phía Đông giáp quận 9. vi-tri-dia-ly-quan-2-tphcm

II. Lịch sử 

Địa bàn quận 2 từ năm 1997 đến nay khác hẳn với quận 2 cũ trước năm 1976. Trong giai đoạn 1967-1976, một phần nhỏ địa bàn quận 2 ngày nay chính là quận 9 (quận Chín) cũ của Đô thành Sài Gòn và sau đó là Thành phố Sài Gòn - Gia Định. Quận 9 khi đó gồm 02 phường: An Khánh và Thủ Thiêm (nay là các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông). 


1. Quận 2 cũ, trước năm 1976 


a. Thời Pháp thuộc
Tháng 9 năm 1889, thành phố Sài Gòn được chia thành hai quận cảnh sát (arrondissement policier): Quận 1 và Quận 2, đứng đầu mỗi quận cảnh sát là vị Quận trưởng cảnh sát (Commissaire). 
Ngày 27 tháng 4 năm 1931, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh hợp nhất thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn thành một đơn vị hành chính mới gọi là Khu (một số tài liệu gọi là "Địa phương") Sài Gòn - Chợ Lớn (Région Saigon - Cholon ou Région de Saigon - Cholon). Quận 2 thuộc Khu Sài Gòn - Chợ Lớn. 
Ngày 30 tháng 6 năm 1951, Thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam ký sắc lệnh số 311-cab/SG đổi tên Khu Sài Gòn - Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Lúc này, quận 2 thuộc Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn. 

b. Thời Việt Nam Cộng hòa
Theo sắc lệnh số 143/NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn đổi tên thành Đô thành Sài Gòn. Khi đó, quận 2 lại thuộc Đô thành Sài Gòn. 
Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia sáu quận đang có thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Tám (trừ ba quận: Nhứt, Nhì, Ba giữ nguyên, các quận còn lại đều đổi tên và thay đổi địa giới hành chính). Lúc này, quận 2 (quận Nhì) trùng với địa giới quận Nhì cũ; có 04 phường: Chợ Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Nhà thờ Huyện Sĩ. 
Năm 1962, quận Nhì lập thêm 03 phường: Bùi Viện, Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cư Trinh. Như thế lúc này quận có 07 phường. 
Năm 1972, đổi tên phường Chợ Bến Thành của quận Nhì thành phường Bến Thành. 
Cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, quận 2 (quận Nhì) gồm 07 phường: Bến Thành, Bùi Viện, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Nhà thờ Huyện Sĩ, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cư Trinh. 


2. Giai đoạn 1975-1976 


Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập. Lúc này, quận 2 (quận Nhì) thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định cho đến tháng 5 năm 1976. Đồng thời, có những điều chỉnh do phường hiện hữu có diện tích quá nhỏ hoặc tương đối ít dân cư như, trong đó quận Nhì sáp nhập phường Bến Thành vào phường Nhà thờ Huyện Sĩ, phường mới mang tên phường Huyện Sĩ. Như thế lúc này quận Nhì còn 06 phường. 
Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn - Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn - Gia Định). Theo đó, quận Nhất và quận Nhì cũ hợp nhất lại thành quận 1 cho đến ngày nay. Như vậy quận 2 cũ bị giải thể vào năm 1976. 


3. Quận 2 mới, từ năm 1997 đến nay 


Quận 2 được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ 05 xã Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, An Phú thuộc huyện Thủ Đức theo Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 06/01/1997 của Chính phủ. Nội dung về việc thành lập Quận 2 và các phường thuộc Quận 2 như sau: 
1.Thành lập Quận 2 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã An Phú, An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi thuộc huyện Thủ Đức. Quận 2 có 5.020 ha diện tích tự nhiên và 86.027 nhân khẩu. 
2.Thành lập các phường thuộc Quận 2 như sau: 
a) Thành lập phường An Phú trên cơ sở 1.042 ha diện tích tự nhiên và 6.724 nhân khẩu của xã An Phú. Phường An Phú có 1.042 ha diện tích tự nhiên và 6.724 nhân khẩu. 

b) Thanh lập phường Thảo Điền trên cơ sở 375 ha diện tích tự nhiên và 6.714 nhân khẩu của xã An Phú. Phường Thảo Điền có 375 ha diện tích tự nhiên và 6.714 nhân khẩu. 

c) Thành lập phường An Khánh trên cơ sở 169 ha diện tích tự nhiên và 12.865 nhân khẩu của xã An Khánh. Phường An Khánh có 169 ha diện tích tự nhiên và 12.865 nhân khẩu.

d) Thành lập phường Bình Khánh trên cơ sở 226 ha diện tích tự nhiên và 6.580 nhân khẩu của xã An Khánh. Phường Bình Khánh có 226 ha diện tích tự nhiên và 6.580 nhân khẩu. 

e) Thành lập phường Bình An trên cơ sở 169 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu của xã An Khánh. Phường Bình An có 169 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu. 

f) Thành lập phường Thủ Thiêm trên cơ sở 135 ha diện tích tự nhiên và 9.325 nhân khẩu của xã Thủ Thiêm. Phường Thủ Thiêm có 135 ha diện tích tự nhiên và 9.325 nhân khẩu. 

g) Thành lập phường An Lợi Đông trên cơ sở 385 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu của xã Thủ Thiêm. Phường An Lợi Đông có 385 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu. 

h) Thành lập phường Bình Trưng Tây trên cơ sở 222 ha diện tích tự nhiên và 7.832 nhân khẩu của xã Bình Trưng. Phường Bình Trưng Tây có 222 ha diện tích tự nhiên và 7.832 nhân khẩu.

 i) Thành lập phường Bình Trưng Đông trên cơ sở 345 ha diện tích tự nhiên và 10.496 nhân khẩu của xã Bình Trưng. Phường Bình Trưng Đông có 345 ha diện tích tự nhiên và 10.496 nhân khẩu. 

k) Thành lập phường Cát Lái trên cơ sở 669 ha diện tích tự nhiên và 6.567 nhân khẩu của xã Thạnh Mỹ Lợi. Phường Cát Lái có 669 ha diện tích tự nhiên và 6.567 nhân khẩu. 

l) Thành lập phường Thạnh Mỹ Lợi trên cơ sở 1.283 ha diện tích tự nhiên và 7.091 nhân khẩu của xã Thạnh Mỹ Lợi. Phường Thạnh Mỹ Lợi có 1.283 ha diện tích tự nhiên và 7.091 nhân khẩu. 

Quận 2 được chia thành 11 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm. Trong đó, phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm của quận. 


nha-o-xa-hoi-hqc-binh-trung-dong-tai-quan-2-tphcm
Nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông tại Phường Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

Tổng diện tích tự nhiên của quận 2 là 5017 ha. Ngày đầu mới thành lập, diện tích đất nông nghiệp chiếm 2.543,8 ha. Đến năm 2005, diện tích đất nông nghiệp còn 1.611 ha, đất dân cư chiếm 1.402 ha. Các phường có diện tích nhỏ là phường Thủ Thiêm với 150ha, phường An Khánh với 180 ha và phường Bình An 187 ha. Địa hình quận 2 bao gồm cả gò và bưng, kênh rạch chiếm 24,7% tổng diện tích tự nhiên, phần lớn địa hình thấp trũng, có độ cao trung bình khoảng từ 1,5m đến 3m với mực nước biển, độ dốc theo hướng Bắc – Nam. Đây là vùng bưng trũng, bị nhiễm phèn, mặn, thường ngập nước lúc triều cường, nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, muốn có năng suất và hiệu quả cao phải đầu tư lớn. Những năm trước đó, Thành phố có chủ trương phát triển ra hướng Đông Bắc, nên 03 xã giáp ranh nội thành là An Phú, Thủ Thiêm, An Khánh đang trong quá trình quy hoạch đô thị, 02 xã Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi là xã nông nghiệp, nằm xa trung tâm huyện Thủ Đức nên ít được đầu tư. Do vậy khi thành lập quận, Quận 2 gặp rất nhiều khó khăn vì định hướng phát triển chưa rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội yếu kém; quy hoạch chưa rõ ràng nên lòng dân chưa yên, chưa an cư và chưa an tâm lập nghiệp. 

Quận 2 có vị trí và nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành một đô thị mới. Là đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt nội đô, đường thủy nối liền Thành phố với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; có tiềm năng về quỹ đất xây dựng; mật độ dân số còn thưa thớt, được bao quanh bởi các sông rạch lớn, môi trường còn hoang sơ…Ngày 07/12/1998, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6577/QĐ-UB-QLĐT phê duyệt quy hoạch chung quận 2 đến năm 2020, theo quy hoạch thì chức năng và động lực phát triển chủ yếu là “Trung tâm Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp – Văn hóa – Thể dục thể thao” với quy mô dân số ổn định khoảng 600.000 dân, quy hoạch chung còn xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đô thị, các khu chức năng chủ yếu, đó là cơ sở căn bản cho định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 2, hiện quận đang hoàn tất đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 2 theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3165/QĐ-UBND vào năm 2011. Ngày 27/12/2005, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6565/QĐ-UBND và Quyết định số 6566/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 và phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000. 


cau-cat-lai-quan-2-noi-nhon-trach-dong-nai
Cầu Cát lái nối Quận 2 với Nhơn Trạch, Đồng Nai

Kể từ khi thành lập quận đến nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 2 đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa thành tựu đạt được, khai thác thuận lợi về vị trí địa lý, đất đai, các công trình trọng điểm của Nhà nước đầu tư trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển quận. Đảng bộ và chính quyền Quận 2 đã có nhiều chủ trương giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo thêm tiền đề cho sự phát triển. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt cao hơn mức phấn đấu và đang có xu hướng phát triển; Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã và đang được tăng cường, nhất là các công trình giao thông, trường học, các cơ sở văn hóa được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng; đặc biệt là tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng tiến độ đối với công tác bồi thường thu hồi đất các dự án, công trình trọng điểm theo chỉ đạo của thành phố, nhất là tập trung công tác bồi thường, thu hồi đất và tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đai lộ Đông Tây... Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề…có bước phát triển tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đảng bộ - Chính quyền – nhân dân quận 2 định hướng phát triển trong 5 năm tới (2010 – 2015) là: "tiếp tục đẩy mạnh đô thị hóa quận 2, tạo ra cảnh quan của một đô thị trung tâm mới, hiện đại của thành phố; tập trung nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý đô thị; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới". 


III. CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT 

Quận ủy quận 2 

Địa chỉ: , P.Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.420.013 
Fax: 38.976.601 


UB Mặt trận Tổ quốc VN quận 2 

Địa chỉ: 61 đường 5, KP2, Phường Cát Lái, Quận 2 
Ðiện thoại:(08) 37.420.793- (08) 37.421.503 
Fax: 37.420.793 


Ủy ban nhân dân quận 2 

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Khu hành chính - Tiếp công dân: 45 Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. 
Ðiện thoại: (08) 37.400.509. Fax: 37.470.225 


BCH quân sự quận 2 

Địa chỉ: 999 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.423.638 (trực ban) – (08) 37.420.729 
Fax: 37.420.003 


Công An quận 2 

Địa chỉ: Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.415.333 – (08) 37.415.328 
Fax: 37415327 


Viện kiểm sát nhân dân quận 2 

Địa chỉ: 1402 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.422.204 
Fax: 37.422.203 


Tòa án nhân dân quận 2 

Địa chỉ: 1400 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.422.267 
Fax: 37.422.268 


Hội Chữ Thập Đỏ quận 2 

Địa chỉ: 61 đường 5, KP2, Phường Cát Lái, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 38.872.472 
 Fax: 37.422.912 


Hội Cựu Chiến binh quận 2 

Địa chỉ: 61 đường 5, KP2, Phường Cát Lái, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.420.011 


Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 2 

Địa chỉ: 2D Trần Não, phường Bình Khánh, quận 2 
Ðiện thoại:(08) 37.403.130. 
Fax: 37.403.330 


Thanh tra Xây dựng quận 2 

Địa chỉ: 8 lô K1A Chung cư 1ha, Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.470.670. 
Fax: 37.470.670 


Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 

Địa chỉ: 249 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 hoặc 288D Liên tỉnh lộ 25B, phường An Phú, quận 2. 
Ðiện thoại: (08) 37.470.190 – 37.470.162. 
Fax: 37.470.191. 


Chi cục thuế quận 2 

Địa chỉ: 01 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.423.446. 
Fax: 37.423.440 


Kho Bạc Nhà nước quận 2 

Địa chỉ: 01 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. 
Điện thoại: (08) 37.423.347 – 37.423.340 
Fax: 37.423.347 


Công ty Công trình công cộng quận 2 

Địa chỉ: 936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.421.166. 
Fax: 37.421.167 


Bảo hiểm xã hội quận 2 

Địa chỉ: 400 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. 
Điện thoại: (08) 37.430.056. 
Fax: 37.420.469 


Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm 

Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3. 
Điện thoại: (08) 35.261.299. 
Fax: 35.261.272 


Trạm Khuyến nông liên quận 2 – 9 – Thủ Đức 

Địa chỉ: 202 Đại lộ 3, phường Phước Bình, quận 9. 
Điện thoại: (08) 37.313.153. 
Fax: 37.313.153 


Trung tâm y tế dự phòng quận 2 

Địa chỉ:06 Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.423.692 
Fax: 37.423.692 


Chi cục Thi hành án dân sự quận 2 

Địa chỉ: 1404 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 37.422.668 
 Fax: 37.422.669 


Quận Đoàn 2 

Địa chỉ: 193 Nguyễn Duy Trinh, KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 
Ðiện thoại: (08) 62.806.949 - (08)92.806.950 
Fax: 62.806.949

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Lên Trên! Xuống Dưới!